TEL : 0534-6113399

联系我们

 • 业务一部(国内业务部)
 • 苑娜娜
 • +86 13356278006
 • 0534-6113300
 • 0534-6112200
 • yuanna@china-zx.com
 • 业务二部(国际业务部)
 • 刘先生
 • +86 15069291828
 • 0534-6113399
 • 0534-6112200
 • ly@china-zx.com
 • 山东省德州市乐陵市市中街道办事处创业园内
 • 亲爱的客户、浏览者您好:
  您可以在填写联络表单。我们在收到您的留言讯息后会尽快请专员主动与您联系,谢谢您!
  • *
  • MR MS
  • *
  • *
  • *
  业务一部(国内业务部): 0534-6113300
  业务二部(国际业务部): 0534-6113399
  传真:0534-6112200
  邮箱:ly@china-zx.com / sarah@china-zx.com
  山东省德州市乐陵市市中街道办事处创业园内